Postbank Berlin

  • IBAN: DE11 1001 0010 0686 1801 00
  • BIC: PBNKDEFF
  • BLZ: 100 100 10
  • Kontonummer: 0 686 180 100